Archive for december, 2015

  • Inga Sempé

    Jej tvorba je postavená na precíznom definovaní formy, ale aj na špecifickej disciplinovanej jednoduchosti, ktorá je plná poetiky.

    Read more
    5