„Dizajn každodennosti“

„Dizajn každodennosti“

 

„Každodennosť je pre nás výsostne subjektívnym prežitkom, odohrávajúcim sa tak v individuálnom, ako aj spoločnom prežívaní. Sme – bývame, pracujeme, oddychujeme, vytvárame vzťahy. Naše bytie vytvára stopu založenú na spletitej interakcii – sociálnej, ekonomickej, kultúrnej. Sme dizajnérmi našej vlastnej každodennosti a zároveň spoludizajnérmi každodennosti spoločnej.“ Local Act

Dizajn každodennosti je otvoreným a neohraničeným projektom objavovania, zaznamenávania,  reflexie a šírenia vnímania miesta. Otvorenosť považujeme za základný stavebný prvok fungujúceho mesta, ktorý kreuje jeho potenciál. Neohraničenosť  súvisí s chápaním miesta –  nevnímame ho ako jedno, konkrétne, uzavreté, ale ako nikdy nekončiace, produkované opakovaním zdanlivo banálnych aktivít na dennej báze. Uvažujeme o ňom ako o jasne vyjadrených momentoch v sieti sociálnych vzťahov.

Hlavným zámerom je prispieť k premýšľaniu o význame miesta v každodennom živote, vytvoriť impulzy a otvoriť priestor pre ďalšie prístupy, ktoré môžu rôznymi spôsobmi a na rôznych úrovniach spolupráce zlepšovať identifikáciu sa obyvateľov a užívateľov s miestom, kde sa odohráva ich každodennosť a napomáhať tak formovaniu mestskej skúsenosti.

Koncept „Dizajn každodennosti“ je reakciou na hlavný motív V. ročníka festivalu BDW, ktorým je „Mesto naplno!“ Projekt plánuje zapojiť štvrť, v ktorej sa budú aktivity festivalu odohrávať.  Budeme pracovať s perifériou centra – každodennosťou ulíc Štefánikova, Šancová (v predĺžení na Pražskú), Žilinská, Karpatská, Palárikova, Povraznícka, Námestie slobody atď. Tu sa budú v termíne 17. – 22. septembra odohrávať naše aktivity ako i aktivity spolupracujúcich iniciatív. Projekt bude prebiehať ako Parallel Area festivalu a viac informácií o konkrétnych udalostiach prinesieme už čoskoro.

 

www.localact.sk

LA na BDW