Anna Fričová

 

Tapiséria nazvaná Cygnus orol je autorskou bájkou, ktorá rozpráva o márnotratnosti, ale aj o hľadaní správnych ciest, o chybách, únikoch… Inšpiráciou bol prežitý okamih, zážitok – príbeh zatkaný do osnovy a útku, rozprávaný na pozadí štylizovaného labutieho krídla. Tapiséria bola realizovaná na digitálnom žakarovom tkáčskom stave, zo štyroch útkových farieb.

 

www.behance.net

AnnaFričová_Cygnus orol