Ateliér keramiky, VŠVU Bratislava

Ateliér keramiky, VŠVU Bratislava

 

vedúci ateliéru: MgA. Daniel Piršč

asistent: Mgr. art. Markéta Nováková

dielenský pracovník: akad. soch. Rudolf Malacký

Prezentácia Ateliéru keramiky VŠVU v Bratislave v rámci Bratislava Design Week predstavuje najaktuálnejšie študentské práce reprezentujúce súčasnú podobu ateliéru pod vedením MgA. Daniela Piršča. Výstava dokumentuje náplň vyučovacieho procesu v ateliéri, ktorý je široko otvorený rôznym prístupom, a to od užitkového umenia, dizajnérskych úloh až po voľné autorské projekty, objekty a inštalácie. Študenti pracujú so širokou škálou keramických a iných materiálov. Pri realizácii svojich prác používajú rôzne klasické, ale aj experimentálne techniky a technológie. Individuálny prístup k študentom smeruje k hľadaniu a nájdeniu vlastnej autorskej podoby ich tvorby.

 

www.vsvu.sk

atelier keramiky

foto: Jana Hojstričová