Ateliér sklo, VŠVU Bratislava

 

vedúci ateliéru: Mgr. art. Patrik Illo

odborný asistent: Mgr. art. Palo Macho

odborný asistent: Milan Opalka, akad. soch.

Priestor pôsobenia Ateliéru sklo sa nachádza na rozhraní voľnej tvorby a dizajnu. Poslaním ateliéru je obidve tieto tvorivé oblasti plnohodnotne rozvíjať. Prezentácia Ateliéru sklo v rámci Bratislava Design Week predstavuje najaktuálnejšie študentské práce z oblasti sklárskeho dizajnu, ktoré už tradične vznikli v spolupráci so sklárňou Rona a.s. v Lednických Rovniach.

 

www.vsvu.sk

atelier sklo

foto: Jana Hojstričová