Ateliér S+M+L_XL Kov a Šperk, VŠVU Bratislava

Ateliér S+M+L_XL Kov a Šperk, VŠVU Bratislava

 

Ateliér S+M+L_XL Kov a Šperk, je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí mezi najmladšie ateliéry na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Založil ho šperkár Anton Cepka v roku 1990 a od roku 1995 ho vedie známy architekt a šperkár prof. Karol Weisslechner akad. arch. Výstavný projekt ateliéru S+M+L_XL Kov a Šperk na Bratislava Design Week 2013 prezentuje vybrané semestrálné práce a projekty študentov, ktorí v súčasnosti pôsobia v ateliéri. Výbr predstavuje práce študentov a ich rôznorodé prístupy a ponímánie šperku., tentoraz formou performancie.

 

www.vsvu.sk

atelier Kov a Sper