Ateliér S+M+L_XL Kov a Šperk, VŠVU v Bratislave

 

Ateliér S+M+L_XL Kov a Šperk je jediný svojho druhu na Slovensku a patrí medzi najmladšie ateliéry na VŠVU v Bratislave. Založil ho šperkár Anton Cepka v roku 1990 a od roku 1995 ho vedie známy architekt a šperkár Karol Weisslechner. Na BaDW 2014  ateliér S+M+L_XL Kov a Šperk prezentuje vybrané semestrálne práce a projekty súčasných študentov. Výber predstaví ich tvorbu, rôznorodé prístupy k poňatiu šperku od klasických foriem až k presahom do iných médií.

 

vsvu.sk

atelier kov a sperk