Ateliér Text Forma Funkcia, Fakulta umenia, Ostravská univerzita

 

Na tohtoročnom Bratislava Design Week uvedieme inštaláciu s názvom „Sen dizajnéra“. Všetko podstatné sa odohráva na LCD monitore – sny i podvedomé túžby budúcich dizajnérov. Pätnásť minút slávy nahradila okamžitá internetová mikro-sláva. Sny jedných sa pomaly menia na nočnú moru druhých. Záleží na nás, kedy sa prebudíme.

 

Foto: Daniela Dostálková

Bratislava_TFF