Ateliér textilného dizajnu, VŠVU, Bratislava

 

Ateliér textilného dizajnu VŠVU uvedie v rámci Bratislava Design Week 2015 výber aktuálnych absolventských (bakalárskych a diplomových) projektov. Prezentované práce predstavujú široké pole uplatnenia textilného dizajnu – od multidisciplinárnych experimentov cez projekty autorského dizajnu až po návrhy či prototypy kolekcií pre priemyselne zhotovený bytový, interiérový či odevný textil. Cieľom prezentácie je predstaviť rôznorodé témy, obsahové i materiálové východiská projektov v kontexte súčasného diskurzu o textilnom dizajne. Prioritou je zároveň prezentovať jedinečný tvorivý potenciál absolventov podporujúci medziodborovú a transdisciplinárnu spoluprácu. Absolventské projekty sú realizované ako ucelené koncepty a ich prezentácia je koncipovaná ako dialóg pracovného procesu a hotového produktu/kolekcie.

 

www.vsvu.sk

 

Na obrázku práca Terezy Kocianovej

tereza kocianova