Ateliér textilného dizajnu, VŠVU v Bratislave

 

Ateliér textilného dizajnu VŠVU predstaví v rámci Bratislava Design Week 2014 výber aktuálnych študentských semestrálnych prác a projektov. Prezentované práce pokrývajú široké pole pôsobenia a uplatnenia textilného dizajnu – od projektov autorského dizajnu až po návrhy či prototypy kolekcií pre priemyselne zhotovený bytový, interiérový či odevný textil. Cieľom prezentácie je predstaviť koncepciu a pôsobenie ateliéru v kontexte súčasného diskurzu o dizajne a zároveň prezentovať tento jedinečný tvorivý priestor podporujúci medziodborovú a transdisciplinárnu spoluprácu. Vo svojej tvorbe študenti reflektujú aktuálne dianie v oblasti textilného dizajnu v domácom ako i celosvetovom kontexte.

 

vsvu.sk

 

Foto: Kristína Sekerová: Starnutie. Autorská kolekcia sák. bakalárska práca (2013)

Kristina Sekerova- Starnutie. Autorská kolekcia sák (2013) bakalarska praca