Ateliér transport dizajn, VŠVU Bratislava

Ateliér transport dizajn, VŠVU Bratislava

 

V ateliéri transport dizajnu sa tvoria modely, kde je tvorivý proces primárny a veľmi potrebný akt. Ak je vymedzený zdanlivo nelogickými a nesúvisiacimi pojmami, ako sú napr. aerodynamika a drevo, nie je to výsledkom náhody, ale sústredeného tlaku práve na otvorenie myslenia v dimenzií racionalita verzus emocionalita, funkcia verzus forma, firemné vývojové prostredie verzus akademické prostredie, avšak s maximálnou koncentráciou na autentický výraz.

 

www.vsvu.sk

transport dizajn 3