Bauhaus Párty

Maroš Schmidt, Mária Rišková

 

 

Sú slovenské dejiny dizajnu prepojené s nemeckými? Ako vyzerali výrobky v medzivojnovom, vojnovom a povojnovom období? Spájal nás tvar, hudba alebo škola?

 

Slovenské múzeum dizajnu (SMD) v spolupráci s Goethe-Institut Bratislava pozýva všetkých priaznivcov dobrého dizajnu a hudby na Bauhaus Párty, kde v utorok 23. septembra dostanú v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave na Panenskej 33 odpovede na všetky uvedené otázky. Jednodňová výstava československých, slovenských a nemeckých výrobkov zo zbierok Slovenského múzea dizajnu zaznamenáva obdobie 20. – 80. rokov 20. storočia.

 

Výstavu predstaví komentovaná prehliadka, sprevádzaná dobovou slovenskou a nemeckou hudbou z originálnych šelakových gramoplatní v podaní Kláry Prešnajderovej (FiF UK) a Maroša Schmidta (SMD). Hľadanie vzťahov v priemyselnom tvarovaní medzi dvoma krajinami tak bude prezentované v autentickej zvukovej atmosfére.

 

Výskum slovensko-nemeckých vzťahov v dizajne je súčasťou dvoch projektov Slovenského múzea dizajnu – Kabinetu Školy umeleckých remesiel a Kabinetu industriálneho dedičstva. Slovenské múzeum dizajnu vzniklo ako súčasť Slovenského centra dizajnu (SCD) v Bratislave koncom roka 2013, no snahy o vybudovanie zbierok, výskumné aktivity SCD a jeho spolupracovníkov siahajú hlbšie do minulosti. Múzeum sa špecializuje na zbieranie, prezentáciu a výskum všetkých foriem dizajnu a vybraných oblastí úžitkového umenia, architektúry a súvisiacich disciplín, vrátane prienikov s voľnou výtvarnou tvorbou. V súčasnosti múzeum buduje svoju infraštruktúru tak, aby mohlo zabezpečiť všetky úlohy, ktoré má inštitúcia podľa medzinárodných štandardov plniť a mohlo sa zaradiť medzi relevantných partnerov podobne orientovaných múzeí vo svete a reprezentatívne inštitúcie v domácom prostredí.

 

www.sdc.sk

04

Stolový ventilátor VS13, kópia Albin Sprenger B1601962. 1966. Výrobca: n. p. Omnia Pohorelá

 

06

Reklamné predmety ‒ popolník a tabatierka Slon. 1928. Výrobca: Káblová továrňa úč. spol. závod Gummon.

 

05

Fotoaparát Futurit. 1938. Výrobca: Káblová továrňa úč. spol. závod Gummon. Dizajn: Fritz Kaftanski