Branislav Laho

 

Kolekcia objektov negatívne modelovanie vznikla ako semestrálna práca v Ateliéri art dizajnu na VŠVU v Bratislave. Primárnym zámerom bolo napodobniť industriálnu technológiu liatia kovu do pieskových foriem. Pieskovou formou sa tu stala bežne dostupná masa piesku, do ktorej som ručne modeloval formy. Po vyliatí odlievacieho materiálu (polyuretánová a betón) tak objekty dostali osobitú štruktúru a nevšednú typológiu.

IMG_2904