Časopis Colors

 

V 90. rokoch 20. storočia bol vizuálny štýl kampaní odevnej firmy Benetton neprehliadnuteľný. V roku 1991 vznikol za podpory tejto firmy časopis Colors, spojený vtedy hlavne s fotografom Olivierom Toscanim a grafickým dizajnérom Tiborom Kálmanom. Obsahovo sa zameriava na sociálne problémy globalizovaného sveta a ako jeden z prvých sa začal venovať téme diverzity. Medzinárodné renomé si získal hlavne kvôli atraktívnemu a komunikatívnemu grafickému dizajnu – s dôrazom na naratívnosť fotografie a nápaditú typografiu. Autor konceptu časopisu, Tibor Kálman (1948 – 1999) – americký grafický dizajnér maďarského pôvodu je pokladaný za významného inovátora a tvrdého kritika súdobej (nielen) dizajnérskej praxe, s výrazným sociálno-aktivistickým nábojom. Colors je dnes monotematický štvrťročník, ktorý sa predáva aj v zahraničí v 6 bilingválnych vydaniach (anglické + talianske, francúzske, španielské, kórejské, čínske a portugalské). Redakcia Colors sa nachádza vo FABRICE, komunikačnom výskmnom centre skupiny Benetton, ktoré tvorí medzinárodný tím mladých výskumných pracovníkov, editorov, art direktorov a fotografov. Jeho súčasťou je zároveň aj sieť reportérov, pracujúcich v rôznych častiach sveta so stálou základňov v hlavnej redakcii. Vyše 80 obálok časopisu Colors, ktorý bol zaradený medzi 50 najvplyvnejších časopisov všetkých čias, prinesie na Bratislava Design Week Maďarský kultúrny inštitút v Bratislave a Design Terminal (HU).

 

www.colorsmagazine.com

Colors_covers_1_84