Mira Podmanická a Markéta Nováková: COLOR

 

V rámci nášho participatívneho projektu prezentujeme dizajnérske kúsky, ktoré pracujú s rôznym materiálom, tvarom, farbou a svetlom. Výsledky podporuje špecifická objektovo-svetelná inštalácia, vytvorená priamo pre BADW. Inštalácia je samostatné dielo, je však podriadená jednotlivým objektom/dielam, ktoré obsahuje a prezentuje, a zároveň ich spája do jednotného celku.

in+ítal+ícia1