Hovory

 

Dana Tomečková, Hana Polívková (Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk, VŠVU Bratislava) 2013-2014

Slovo je pocit,

je energia,

je tvar.

Slovo má svoju váhu, vie sa uložiť pod kožu. Môžeme ním byť dotknutí. Ale ako sa dotknúť slova? Dá sa vidieť jeho tvar?

Kolekcia Hovory je skúmaním možností materializácie konkrétnych slov, ich zastavovania v okamihu, keď sú hovorené, keď ešte neopustili ústa. Všetky významovo spája pocit / emócia. Snažíme sa chytiť slovo, možno i preto, aby sme mu lepšie porozumeli. Zachytiť niečo, čo nevieme pozorovať zmyslami. Výsledná séria vznikla využitím 3D technológií a je variabilnou kombináciou hmatateľných slov, ktoré možno spájať a reťaziť.

 

hanapolivkova.com

 

behance.net/danatomeckova

mate