Katedra dizajnu, VŠVU: predmet Autorský dizajn

Digital – Analog

 

Študenti predmetu Autorský dizajn pod vedením doc. Sylvie Jokelovej z Katedry dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa každoročne potýkajú s rovnakým zadaním. Ich úlohou je počas dvoch semestrov kriticky reagovať na zadanú tému a vo výstupoch vyjadriť svoj vlastný autorský pohľad a postoj. Tento rok boli témou dve slová. DIGITAL – ANALOG. Na BADW 2015 sú prezentované výsledky hľadania reakcií na tému, ktorá na prvý pohľad pôsobí teoreticky. V skutočnosti však išlo o reakciu na naše každodenné prostredie, ktoré je tvorené oboma pojmami a my ho považujeme za prirodzené.

 

www.vsvu.sk

 

Na obrázku: Barbora Straková, Krok späť

Barbora Straková - Krok späť