Dominika Horáková:
Dreams of Empty Spaces

 

Séria veľkoformátových fotografií Dreams of Empty Spaces (2015) vychádza z dlhodobého autorkinho projektu mapovania prázdnych a nevyužitých priestorov, ktoré aj niekoľko rokov ostávajú opustené, alebo celkom prišli o svoju pôvodnú funkciu. Dreams of Empty Spaces kombinuje takéto miesta s detailmi funkčných priestorov, ktoré v daných vyprázdnených miestnostiach pôsobia nereálnym až absurdným dojmom. Konceptom diela je jednak poukázať na množstvo zdemolovaných, ale aj úplne nových, ale nevyužitých lokalít v mestských aglomeráciách pomocou vizuálneho kontrastu s reálnymi fragmentmi rôznych typov prostredí, nesúcich stopy ľudskej prítomnosti. Vyprázdnené miesta, úplne sterilné alebo so zvyškami stavebných zásahov a pozostatkov, odpadky a neporiadok sa stretávajú s obrazom–znakom nesúcim odkaz – akýmsi vizuálnym snom, ktorý by určil ich charakter a funkciu.

Horakova_Dreams_ of_ Empty _Spaces_4_2015_tla¦Ź