Fatal Error

 

Projekt študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave reflektuje tému národných pavilónov na tohtoročnom bienále architektúry v Benátkach: „Absorbing modernity 1914-2014“. Komiks je vhodným médiom na prezentáciu vlastných postojov a názorov študentov na riešenú tému. Názorov, ktoré nie sú zaťažené vlastnou minulosťou, nostalgiou či osobnou angažovanosťou vo vzťahu k tejto architektúre. Komiks je metaforou, predstavuje fiktívny príbeh, ktorý od reality zrejme nemá ďaleko. Podobne ako inštalácie v národných pavilónoch, projekt študentov FA analyzuje spôsob nášho vysporiadavania sa s vlastnou architektonickou minulosťou.

 

autori: Soňa Havlíková, Martina Labancová, Kristína Olesová, Jozef Spurný, Dominika Szabová, Katarína Šoltýsová

 

www.facebook.com

fatal-error