HANA POLÍVKOVA A MARCELA STEFFANOVÁ

HANA POLÍVKOVA A MARCELA STEFFANOVÁ

 

Obe sme skončili šperk na vysokých školách, spojením pre nás bola tvorba v Ateliéri kovu a šperku v Ústave umenia a dizajnu na Západočeskej univerzite. Šperk, ktorému sme sa obe venovali iným spôsobom – spojivom je moment subtílnosti. Tento prvok sa prejavuje spracovaním materiálu do tvaru drôtu. U Marcely Steffanovej sa drôty transformujú cez mäkké geometrické tvary, ktoré dodávajú reťaziam premenlivosť pri každom pohybe. Naproti tomu Hana Polívková drôty formuje od najjednoduchších tvarov do zložitých ornamentov a to vďaka stupňovaniu sériovosti.

 

www.majasteffan.cz www.hanapolivkova.com

Hana Polívková - řetěz