HOSŤ / Erez Nevi Pana

Jedným z hlavných speakrov VEGAN MINDS bude 
Erez Nevi Pana 💛

Erez je jedným z najvýraznejších hlasov pri presadzovaní vegánskych princípov v dizajne! 🌿🌱 Seba označuje ako výskumníka, nie dizajnéra. Dizajn mu slúži ako nástroj pre výskum fenoménov cez experimenty s materiálom. Pochádza z Izraelu a študoval na Holon Institute of Technology a na Design Academy v Eindhoven. Jeho diplomová práca bola o rekryštalizácii soli. V roku 2015 založil v Eindhovene platformu pre dizajnérov, umelcov, spisovateľov a intelektuálov La Terrase pre intenívnejšie spoločnú prácu a zdieľanie názorov. Erez sa ako doktorand venuje výskumu vegánskeho dizajnu. Za svoju kolekciu nábytku vyrobených z rastlín a iných prírodných materiálov získal v roku 2018 Innovation Award na PETA Vegan Homneware Awards 2018. 
🗣 Máme sa na čo tešiť!

// EN

💛 VEGAN MINDS // SPEAKER Erez Nevi Pana 💛
Erez is one of the boldest voices when it comes to promoting vegan principles in design. Rather than a designer, he calls himself a researcher. Design serves him as a tool for research into phenomena through experimenting with materials. He is from Israel and studied at the Holon Institute of Technology as well as the Design Academy in Eindhoven. His diploma thesis dealt with recrystallisation of salt. Based in Eindhoven he set up a platform for designers, artists, writers and intellectuals La Terrasse (2015) that would enable them to work more closely and share their opinions. As a PhD student, he explores vegan design. His furniture collection made of plants and other natural materials received the Innovation Award within PETA Vegan Homeware Awards 2018