HOSŤ // material basic – Richard Seneši

HOSŤ // material basic – Richard Seneši

material basic lampy z kolekcie Drevo je živá štruktúra, 2019

Dizajnérsky projekt „material basic“ založil v roku 2012 sochár a dizajnér Richard Seneši. Zameriava sa na tvorbu multifunkčných objektov a tiež na akcie propagujúce ekologický prístup k materiálovým zdrojom a obnovenie vzťahu človeka k autentickému prírodnému materiálu. Dizajnérske objekty vznikajú zo „zostatkového“ materiálu – stromov vyrúbaných v meste kvôli výstavbe, alebo zničených kalamitou. Každý predmet je tak jedinečný svojim pôvodom a k miestu, na ktorom strom rástol, odkazuje vyrazenými gps súradnicami. Snahou material basic je podnecovať v ľuďoch uvažovanie nad hodnotou živej podstaty stromu a identitou prostredia, čím sa stáva „materiálovým aktivizmom“.
Kolekcia „Drevo je živá štruktúra“ prehlbuje experimentálnu polohu material basic a jej cieľom je skúmať možnosti nekonvenčného prístupu k materiálu. Svetelné objekty vznikli inovatívnou autorskou technikou ohýbania priečneho rezu dreveného masívu, prekračujúcou hranice zaužívanej dizajnérskej, sochárskej a remeselnej tvorby.
Material basic sa prezentoval na viacerých výberových výstavách, napr. Central Values – Common Heritage in Central European Contemporary Design v rámci Budapest Design Week 2016 a putovnej výstave Dialógy.SK v Berlíne, Madride, Viedni, Londýne a Varšave počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v roku 2016. S produktmi material basic získal Richard Seneši v roku 2015 Cenu Fóra dizajnu a v roku 2017 sa stal finalistom Národnej Ceny za Dizajn.

Tvorbu objektov podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia

www.materialbasic.sk
https://www.facebook.com/MaterialBasic
https://www.instagram.com/materialbasic/