HOSŤ / Zuzana Gombošová

HOSŤ / Zuzana Gombošová


Slovenská dizajnérka, ktorá aktuálne žije v Indii, kde stále vyvíja a testuje nový rastúci materiál MALAI. Ten je postavený na jej viacročnom výskume správania sa bakteriálnej celulózy. Dôležité je kokosové vlákno. Materiál budúcnosti, je čisto vegánsky a jeho výroba nezaťažuje životné prostredie. Je použiteľný napríklad v odevnom priemysle, ale testuje aj jeho ďalší potenciál.
Zuzana pochádza z Michaloviec, študovala odevný a textilný dizajn v Liberci, potom v Istanbule a na záver magisterský odbor Material Future na Central Saint Martin‘s College of Arts and Design v Londýne. Ten ju posunul do prostredia, ktoré prepája dizajn s vedou a technológiami.
Jej úspešná diplomovka Invisible Resources bola o vývoji stroja na kontrolu rastu biologických materiálov. Popri tom ju zaujali aj procesy spojené s bakteriálnou celulózou. Jej práca získala viacero ocenení napríklad za diplomovku bola nominovaná na NOVA Innovation Award.
V minulom roku získala napríklad ocenenie Mladý talent EDIDA 2019, ktoré udeľuje časopis Elle Deco, česká edícia.
http://made-from-malai.com

ARTIST / Zuzana Gombošová


Slovak designer, at the moment based in India where she develops and tests MALAI, the new emerging material built on her research into the behaviour of bacterial cellulose. With coconut fibre as an essential element, the material of future is purely vegan and its production is environment-friendly. It may be used in the textile industry, but testing its further potential is underway, too.
Zuzana Gombošová comes from Michalovce town, Slovakia, studied textile design in Liberec, Czech Republic, then in Istanbul to finish her master in Material Futures at the Central Saint Martin’s College of Arts and Design in London. The latter opened a door for her to the environment linking design with tech and science.
Her master thesis titled Invisible Resources sought to develop a device to control the growth of biomaterials. During her research, she also turned towards the processes involving bacterial cellulose. Her thesis won several awards, e.g. a nomination for NOVA Innovation Award.
Last year she received the Young Talent EDIDA 2019 award by the Czech edition of Elle Deco magazine.
http://made-from-malai.com

🌿 Zuzana Bombošová bude súčasťou eventu BADW talks / VEGAN MINDS! 🌿