Karol Pichler / Manifestácia

 

Manifestácia je jedným z prostriedkov ako previesť sny do reálnej roviny. Manifestáciou sa prejavuje vôla a sila uskutočniť, zrealizovať vysnívané hodnoty, teda každej manifestácii predchádza sen niečo zmeniť, zlepšiť. Dnes sú manifestácie všetkých druhov na dennom poriadku a už vôbec nie su výlučne určené pre realizáciu záujmov jednej (sociálnej) skupiny ľudí. Dnes manifestuje každý občan, bez triedneho, či sociálneho rozdielu. Ráno, keď človek odchádza z domu ešte nevie v akej manifestácii skončí deň, a tak ako ráno odchádzajú ľudia do roboty už aj s taškou s potrebami do fitneska, alebo plavárne, súčasník aktuálne vychádza s taškou, v ktorej má všetko pripravené, aby mohol byť hneď operatívny a zapojiť sa do manifestácie. Preto som pre kit zvolil elegantnú diskrétnu, jednoduchú nadčasovú formu, s humornou nadsázkou, zhotovenú z ekologicky korektného krokodíla. Tento kit obsahuje všetko, aby sa dal zhotoviť transparent s vymeniteľným textom. Šablóny a farby na zhotovenie textu a nakoniec aj luxusnú šatku, ktorá sa dá transformovať na kuklu. Kit bol vystavený minulý rok na Biennale dizajnu v St. Etienne.

 

www.facebook.com/karol.pichler

noname-2

noname-4