Kritické okienko

Kritické okienko

 

Dizajnéri vedia byť aj kritickí. Napríklad aj v projekte Open Design Network Kritické okienko. Konkrétne to bude okno do Štefánikovej ulice 16, v sídle Foajé a ateliéru ODN, v ktorom budú premietaťreflexiu aktuálnych kritických tém rezonujúcich v médiách na Slovensku. Autormi sú Hana Hudáková, Katarína Lukić Balážiková, Veronika Melicherová.

OPEN DESIGN NETWORK je začínajúci projekt – na Slovensku ojedinelá a inovatívna forma dizajnérskej praxe, ktorá prepája individuálnych grafických dizajnérov a má podobu otvoreného grafického štúdia. Predstavuje sieť grafických dizajnérov, ktorí sú otvorení dizajnu, experimentu, kolaborácii a všetkým novým výzvam. Nemá zamestnancov, ale predstavuje network profesionálnych grafických dizajnérov, ktorí sú absolventami Katedry vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

V dnešnej networkovej spoločnosti je kolaboratívna forma práce už pomerne bežná, stále viac klientov vyhľadáva freelancerov, ktorí sa navzájom poznajú a sú schopní sa medzi sebou dobre organizovať bez toho, aby boli zamestnancami v tej istej firme. Tento network bol zostavený preto, pretože na Slovenku chýba podobná forma grafického štúdia. Trh v dizajne a reklame je nestály a veľmi dynamický, je veľmi ťažké udržať si klientov dlhodobo. Takáto otvorená forma je preto pre mladých dizajnérov výhodná, vždy sú do projektov zapojení iba toľkí, koľkí sú nevyhnutne potrební pre danú prácu.

štart. Piatok 20.9 o 20.00

Zameriava sa prioritne na grafický dizajn a vizuálnu komunikáciu. Pracuje na korporatívnych aj nekorporatívnych projektoch, printový aj digitálnych výstupoch, má klientov aj z oblasti kultúry. Chce experimentovať s formami a presahmi, robiť na pekných knihách, časopisoch, originálnych logách, vtipných a výrazných kampaniach a netradičných formách vizuálnej komunikácie.

 

opendesignnetwork@gmail.com

 

www.krowka.net hana.hudak.info veronika-melicherova.tumblr.com

Kriticke-okienko1-1170x774