Lucia Kováčiková

 

Práca „S láskou“ popisuje akýsi rituál, ktorým je samotné pitie a vychutnávanie vína. K zmyslovému ochutnávaniu pridávam hodnotu života, životných udalostí a osláv, pri ktorých si víno otvárame. Práca je kolekciou porcelánových produktov na chladenie a podávanie vína, ktoré majú v sebe zakódovanú symboliku v tvare aj dekóre. Východiskom je víno- nápoj, ktorý v symbolike prepája nebo a zem. Toto prepojenie popisujem prostredníctvom geometrie kruhu a štvorca ako spojenie hmotného s duchovným.

 

luciakovacikova.sk

IMG0466