Martin Bu

Martin Bu

 

Autor prezentuje kolekciu figuratívnych skulptúr, ktoré sú inšpirované priemyselnou výrobou podobných interiérových objektov vyrábaných v porcelánových fabrikách a manufaktúrach. Figúrky a drobné plastiky sú posunuté do nových významových rovín a situácií. Materiálovo ostávajú nezmenené. V procese navrhovania je použitá digitálna technológia, ktorá je zámerne priznaná v konečnom tvare.

 

martinbu.com www.studionobus.com

Prestavka Lunch Break, porcelánova plastika, 2012