MEJD / Localhost

 

Mejd prichádza s novou kolekciou produktov, ktoré vznikli v priebehu posledného roka v rámci projektu s názvom Localhost. Nosnou témou sú Lokálne tradície a remeselné techniky v dizajne, pričom finálne produkty reagujú na tému v dvoch líniách. Tou prvou budú tradičné  remeslá ako hrnčiarstvo alebo kovotepectvo, zatiaľ čo druhá sa opiera o neskoršie „strojové remeslá“, typické pre  ranú priemyselnú výrobu ako rotačné  kovotlačenie kombinované so spájkovaním striebrom, ktoré ich dopĺňajú. Vznikli  tak dve  série formálne príbuzných produktov, ktoré sa snažia tradičné remeslá  posunúť bližšie k súčasnému vizuálnemu jazyku.

 

mejdstudio.com

2