Miroslav Chovan         „antes que caias … vê o que fazes“

 

Triptych „antes que caias … vê o que fazes“ ako samostatný koncept vznikol popri návrhu grafickej podoby odbornej publikácie s názvom „Rizikové faktory pracovného prostredia“. Prezentuje príbehy troch diametrálne odlišných „hrdinov“, pričom sústreďuje pozornosť najmä na ich vnútorné – emocionálne rozpoloženie, výsledkom čoho je trojica projekcií analyzujúca jednotlivca, ktorého myšlienkové pochody si môžeme len domýšľať… Vizuál ucelenej kompozície je zaobalený do lacnej – gýčovej „banánovej kultúry“ s upozornením na prítomnosť nebezpečenstva, reagujúc tak na neprimeranú mieru nevkusu dnešnej doby. Background vytvára identické prostredie New Yorku prvej polovice 20. storočia (pôvodná fotografia: Charles C. Ebbets, „Lunch atop a Skyscraper“, 1932).

 

www.deardeer.eu

antes-que-caias-e