MOVOMO

 

Koncept Movomo, vytvorený tromi mladými dizajnérmi – Mirom Králom, Vlastou Kubušovou a Martynom Žabkom, vznikol ako projekt prepájajúci ich spoločné pohľady na súčasný dizajn a experimentálne procesy tvorby. Prvýkrát bolo Movomo prezentované v Štokholme v roku 2013 ako prehliadka autorských prístupov v dizajne, spájajúcich trvalourdžateľný aspekt tradície a naturality. Počas festivalu Bratislava Design Weeek 2014 odpremiérujú spoločnú kolekciu produktov, pre ktorú je charakteristický proces skúmania vlastností biodegradovateľného plastu vyvinutého na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Kolekcia, navrhnutá na základe aplikácie a experimentu na rôznorodej škále produktov, je víziou využitia materiálu v budúcnosti.

 

martynzabka.com

MOVOMO - photo Bratislava design week 2014