MUST JOON

 

MUST JOON v preklade znamená čierna čiara. Čiara je to, čo ostáva na papieri po ťahu ceruzky alebo hocijakého iného nástroja na písanie na rôznych podkladoch. Čierna je farba, ktorá najlepšie znázorňuje odlišné charakteristiky čiar. Jednoduché čierne čiary zameriavajú pozornosť na prirodzenosť čiary ako takej. Gesto, spontánnosť a jednoduchosť čiar vytvárajú priestor pre ďalšiu spoluprácu.

MUST JOON je medzinárodná skupina umlecov a študentov rôznych odborov, ktorí začali spolu tvoriť na estónskej Akadémii umenia v roku 2013. Vďaka hrám s kresbou a ďalšími experimentami vyvinuli hravý a inovatívny spôsob spoločnej kreatívnej tvorby. Okrem súčasnej kresby skupina realizuje aj videá a animácie, používajú kresbu v priestore a skúmajú zjednocujúci účinok čiernej čiary.

 

mustjoon.tumblr.com

IMG_2573