open call // Andrea Pojezdálová

Andrea Pojezdálová

Slovenská odevná dizajnérka, absolventka štúdia v ateliéri Odevného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení.

Vo všeobecnosti sú pre jej nadčasovú tvorbu príznačné čisté línie, obmedzená farebnosť, experimentálne strihové riešenia a netradičné kombinácie materiálov. V súčasnosti sa intenzívne venuje rozvíjaniu vlastnej značky, ktorej nadčasové odevy kombinujú konceptuálny minimalizmus s kvalitnými materiálmi a precíznym remeselným spracovaním. Vo svojej tvorbe dlhodobo pracuje s témou udržateľnosti.

Novou kolekciou EFEMERIDA dizajnérka nepriamo nadväzuje na svoju doterajšiu tvorbu. Dôležitým aspektom, ktorý sa premieta do idey kolekcie je udržateľnosť. Ten rozvíja v konkrétnej aj abstraktnej rovine. Vyhraňuje sa voči aktuálnemu fungovaniu módneho priemyslu a v širšom zmysle reflektuje pohľad na danú problematiku. Na odev samotný sa pozerá ako na silný komunikačný prostriedok a v tomto kontexte sa zamýšľa nad vzťahom jednotlivca samému k sebe, k odievaniu, tým aj k svojmu okoliu a uvažuje nad dopadom, ktorý týmto prístupom jednotlivec vytvára.