open call // Beáta Gerbocová

Beáta Gerbocová

Štruktúra tkaniny bola navrhnutá ako pointilistická hra svetelnej šou na tmavom pozadí s dominantnou zeleno fialovou farebnosťou, vizuálne inšpirovanou polárnym žiarením. Väzebné riešenie poťahovej látky som spracovala tak, aby vyhovovalo štandardným kvalitatívnym úžitkovým vlastnostiam.  Samotné tkanie na digitálnych krosnách je realizované ako ručné tkanie takmer totožné procesu tkania na manuálne ovládaných krosnách. Firma Paspol mi poskytla lavicu z ich bežnej produkcie a realizovala čalúnenie. V obraze som použila aj medenú niť čo okrem svetelného efektu dáva tkanine schopnosť reliéfneho tvarovania.

Foto: Peter Ančic