open call // Bublina

Bublina

Detský časopis Bublina je plný dobrých vecí. Kladie dôraz na  texty a krásne ilustrácie od slovenských autorov. Snaží sa deti inšpirovať a vzdelávať po obsahovej a vizuálnej stránke.

Je vytlačený na kvalitnom papieri, dbá na grafické spracovanie a rieši témy, s ktorými sa deti v tejto dobe stretávajú zábavnou formou. Bublina na Bratislava Design Weeku predstaví malú interaktívnu inštaláciu.