open call / freier

freier

Terézia Feňovčíková ukončila štúdium v ateliéri odevného dizajnu VŠVU v Bratislave pod vedením prof. Júlie Sabovej, akad. mal. . S odevnou kompozíciou hanbok získala na BADW 2017 ocenenie objav a s diplomovou kolekciou streetorchids počas fashion live!17 titul fresh dizajnér. V súčasnosti sa venuje tvorbe pod značkou freier.Počas BADW 2019 prezentuje časť z aktuálnej kolekcie intersonic.

Kolekcia vychádza zo spomienky prežívaných vzťahov medzi dizajnérkou a jej bratmi. Jednou z foriem priblíženia vzťahu v kolekcii boli zdieľané záujmy bratov v podobe autorskej potlače. Špecifické vizuálne stvárnenia akčných hrdinov po vzore vintage tričiek vo forme fotografických koláží, doplnené textom a grafickým detailom. Filmové plagáty s akčnými hrdinami sú inšpiráciou pre motív potlačí, ktoré vznikli za spolupráce s resell store Flace.

foto: Ľuboš Kotlár