open call // IDENTITA SK /FA STU, Ústav interiéru a výstavníctva, BCDlab Expozícia

IDENTITA SK Fakulty architektúry STU v Bratislave pozostáva z doterajších výrobkov, konceptov a príbehov, ktoré sú výsledkom rovnomenného výskumného projektu. Jeho cieľom je zmapovať, zachytiť, zdokumentovať do interaktívnej databázy a ponúknuť možnosti interpretácie a transformácie prvkov regionálnej identity na území Slovenska. V roku 2018 sa v rámci uskutočnili 3 workshopy na Horehroní, Honte a v Bardejove a jeho okolí na tému „Regionálny produkt“. Ich metodika pozostávala z kombinovania literárnej rešerše, etnografického terénneho výskumu (pozorovanie, mapovanie, interview, prípadové štúdie, zbieranie príbehov – oral history) diskusií s lokálnymi stakeholdrami – zástupcami rôznych skupín občanov, ktorých sa týka regionálny rozvoj, z participatívneho navrhovania a samotného vývoja a prototypovania regionálnych produktov, resp. produktov inšpirovaných danými regiónom.