open call / Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič : Kultové masky

Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič : Kultové masky

Autorská dvojica Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič vystavia na BADW 2019 sériu štylizovaných glazovaných keramických objektov inšpirovaných tradičnými maskami a ľudovou kultúrou. Objekty odkazujú na využitie a symboliku masiek počas ročného cyklu. Napr. funkciu oslavy života a prebúdzania plodonosných síl prírody v prípade agrárnych kultov, zastrašovaciu funkciu a ochranu pred zlými silami v čase zimného slnovratu. Kultové masky materiálovým posunom do keramiky strácajú praktické využitie v živom folklóre, no stále symbolizujú a odkazujú na vzťahy človeka a prírody, vzťahy ornamentu a ľudovej mágie, vzťah ľudí s nadprirodzenom.  

https://www.instagram.com/mitrikovademjanovic