open call // Liubov Bajzová

Mgr. Art. Liubov Bajzová

je dizajnérka z Ukrajiny, venuje sa grafickému a produktovému dizajnu, je doktorandkou na katedre dizajnu na Technickej univerzite vo Zvolene. Na dizajne cení jednoduchosť, zaujímavosť myšlienky a využitie prírodných materiálov. Vždy je otvorená pre spoluprácu a zaujímavé projekty.