open call / Maja Božović

Maja Božović

Odevná kolekcia MONUMENTS prezentuje vzťahy s minulosťou. Tento projekt zdieľa ideu pamätníkov na území bývalej Juhoslávie, ktoré boli postavené v období po druhej svetovej vojne.

Diela memoriálnej architektúry sú ľudskou vierou v život, používajú symboly, ktoré sú čitateľné a univerzálne.

Dodnes stoja aby pripomínali toleranciu, odpustenie, jednotu a ľudskú rovnakosť medzi nami. Odevné predmety tvoria celok a odvolávajú sa na dnešnú netoleranciu, nenávisť, napätie a turbulencie v spoločnosti.

Maja Božović je slovenská módna dizajnérka pochádzajúca zo Srbska. Maja je doktorandkou Vysokej Škole Výtvarných Umení.Svoje odborné skúsenosti a zručnosti nadobudla v belgických avantgardných štúdiách ako A. F. Vandevorst, Honest by Bruno Pieters, či Trois Quarts.

Tvorí pod štúdiom MB, ktorí sa zaoberá udržateľnou módou. Vo svojich návrhoch často krát pracuje s témami týkajúce sa kultúry a spoločnosti. MB študio spolupracuje výlučne s dodávateľmi certifikovaných, organických a udržateľných materiálov.

web –www.majabozovicstudio.com