open call // Marko Horban / „VERK“ + „NAPAPIER“

Marko Horban / „VERK“ + „NAPAPIER“

Mgr.art Marko Horban, 1975. V roku 2006 ukončil štúdium na VŠVU, na Katedre fotografie a nových médií v Bratislave. Od ukončenia štúdia pôsobí na Katedre fotografie ako odborný asistent a realizuje vlastné fotografické projekty s presahom do iných médií. V roku 2018 realizoval s dizajnérom Mariánom Laššákom projekt Ordinary Stories, ktorý spoločne prezentovali na Design Fair London 2018. V tom čase už jeho nápad vyrobiť funkčnú nádobu na zber papiera, bol v procese priemyselnej výroby a jeho záujem o „užitočné objekty“ rastie. Jeho súčasný výtvarný projekt VERK, sa pohráva s nájdeným materiálom, ambíciou tejto práce je však aj zapojenie fotografického média, prostredníctvom fotoemulzie.