open call // Natália Blahová

Natália Blahová

Dialógy je ongoing projekt od roku 2017, ktorý sa zaoberá komunikáciou medzi objektom a pozorovateľom, objektami medzi sebou, a objektom, priestorom a divákom ako celkom.

Myšlienka pochádza z prípravy hliny (wedging) kedy ruky vytvoria istý tvar, ktorý je následne predelený a opätovne spojený. Objekty vytvárajú dojem hry, či vizuálnej alebo fyzickej. Slúžia na pozorovanie, ktoré takmer núti k dotyku. Každá dvojica objektov je jedinečná, pretože každý nový prierez je neopakovateľný. Tým vznikajú takmer nekonečné možnosti nielen prierezu alebo aj polohovania.