open call // Nikola Čemanová

Nikola Čemanová

S chvostom ešte namočeným v disciplíne módneho dizajnu vznikla rodina objektov ktoré sú úvahou o prítomnosti prírody/prirodzenosti v módnom priemysle. Vznikla ako ultimátum mojej  tvorby v módnej sfére pričom z nej predsa vykračuje. Je produktom módneho ateizmu a je antiódou oslavných hymien ktoré spievame so zaklonenou hlavou a očami zatvorenými k módnym nebesám, odkiaľ týmto robím metaforický krok späť. A potom ešte dva.