open call // Paula Pokorná

Paula Pokorná / Imagination cloud

Funkčná inštalácia/Úžitková inštalácia

Plyšové hračky sú dôležitou rekvizitou reprezentujúcou uplynulých 20 rokov môjho života. Sprítomniť spomienky a vdýchnuť im nový účel súvisí s fenoménom „archetypu vnútorného dieťaťa“ v človeku. Tento termín C.G. Junga obohatený objímaním vnútorného dieťaťa v sebe umožňuje cez prirodzenú sebalásku uchopiť tvorivejšie a precítenejšie aj realitu navôkol. Veľa z dnešných porúch v komunikácii medzi ľuďmi vyplýva predovšetkým zo straty detskej optiky, ktorá dôveruje dobru, ako riadiacemu princípu.

„Verím, že ľudia by si namiesto potláčania svojho vnútorného dieťaťa mali k nemu vybudovať v dospelosti opäť silný pozitívny vzťah. Môže ich tvorivé úsilie pretaviť do oveľa netradičnejších ciest a nekonformných formátov naplnenia kreativity.“