open call // VŠVU, Autorský dizajn / katedra DIZAJNU

SUVENÍR

V tomto roku oslavuje Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 70 výročie svojho založenia. Študenti predmetu Autorský dizajn z Katedry dizajnu VŠVU pod vedením doc. Mgr, art. Sylvie Jokelovej mali za úlohu prostredníctvom „suveníru“ formulovať svoj postoj nielen k tejto udalosti, ale aj k svojej alma mater. Prívetivý aj kritický, odhaľujúci čo je skryté, zahmlievajúci čo je zrejmé, pre outsiderov niekedy ťažko dešifrovateľný, ale vyjadrený jazykom súčasnej generácie študentov školy.

6. 6. 18 00 – 20 00.

7. – 9.6. 12.00 – 17.00