open call // Waèl el Allouche a Andrej Mošať

Waèl el Allouche a Andrej Mošať / Cesty poznania: zhmotnenie pohľadu.

Čo ak by sme vedeli prepísať ľudský pohľad do hmotnej veci, modelu, ktorého sa vieme dotknúť?

Umelecko – výskumným projektom Cesty poznania: zhmotnenie pohľadu sa amsterdamský umelec a designér Waèl el Allouche a vedec Andrej Mošať usilujú o materializovanie svetla. Vytvorili skener, ktorý rozdeľuje svetlo na širšie spektrum a sníma ho vo vyššom rozlíšení, než je schopné ho zachytiť ľudské oko. Pomocou vedeckého mapovania, vizualizácie a 3D tlače prenášajú nehmotné informácie do fyzického sveta. Na Waèlovej umeleckej ceste ho motivuje primárna túžba po takej tvorbe, ktorá vnáša do vzťahov prvky porozumenia skrze neortodoxné využitie dát.

Kombináciou faktického s poetickým, ba priam až filozofickým, si vytvoril veľmi intímny a osobitný spôsob štúdia. Základ jeho tvorby spočíva v porozumeniu veciam a prírodným fenoménom. Jeho projekty sú zväčša prírodné a humanitné štúdie skryté za alebo v umení. Obľubuje cestu interdisciplinárneho hľadania a tvorbu založenú na zozbieraných, zväčša digitálnych dátach. V spolupráci s Andrejom Mošaťom dizajnuje umelecko – vedecký prístroj, ktorý zmeria najjemnejšie, a pritom všadeprítomné lúče svetla v kontexte osobných obľúbených miest Cieľ tejto tvorby nie je zvýšiť efektivitu fabrikácie. Ide v prvom rade o pochopenie kontextu fenoménu svetla a ľudského pohľadu viazaného na daný priestor, na interagujúce osoby medzi sebou navzájom, a na vzťah „hľadiaceho stroja“ k divákovi.

Tento projekt bol podporený cez Stimuleringsfonds.