open call // Zuzana Zmateková

Zuzana Zmateková

conTEXt / Interdisciplinárny projekt prepájajúci digitálne médiá s technológiou tkania na žakárovom tkáčskom stave s cieľom prezentovať alternatívne prístupy v tvorbe textilného dizajnu.

Kolekcia žakárových tkanín s názvom ConTEXt, ideovo nadväzuje na autorkinu predchádzajúcu tvorbu, v ktorej sa zaoberá témou súčasné alternatívne estetiky inšpirované vzhľadom nových médií. Koncepciu nazerania na svet skrz optiku prístrojov sa snaží preniesť i do textilného dizajnu a prepojiť tak technológiu, kreativitu a programovanie. Skrz optiku digitálneho zobrazenia senzoru Kinect, odprosteného od estetickej preferencie používateľa, vytvára autorka spolu s programátorom Matejom Fandlom program, generujúci 3D skany priestoru vo väzbách evokujúcich textil. Takto vzniknuté záznamy priestoru sa stávajú podkladom pre vznik textilných návrhov, ktoré sa autorka rozhodla v projekte ConTEXt realizovať formou žakárových tkanín.

Realizované za finančnej podpory Nadácie TatraBanka

Projekt z verejných zdrojov v roku 2018 podporil Fond na Podporu umenia.