parallel area // at_343 odevný dizajn, VŠVU / “OVER lock”

at_343 odevný dizajn, VŠVU / “OVER lock”

BLESS Studio, Medená 16

5. – 7.6. 12-22.00

“OVER lock” je Prezentácia  diplomových prác študentiek odevného dizajnu at_343 a študentiek ateliéru textilnej tvorby v priestore, ktoré svojimi inštaláciami reagujú na jednotlivé kolekcie.