parallel area // ateliér 116, transport dizajn VŠVU

ateliér 116, transport dizajn VŠVU

Twin City Tower, Mlynské Nivy 10

vernisáž 6.6. 17:00-19:00

6.6. 2019 do 28. 6. 2019

pondelok – piatok od 7:00-19:00

  • Mgr. Art. Žofia Babčanová – Digital vs. Virtual

Projekt Digital vs. Virtual skúma vplyv digitálnej a virtuálnej transport kresby na finálny dizajn. Kresba vo virtuálnom priestore otvára nečakané možnosti tvarovania a nový prístup k tvorbe. Umožňuje autorovi vstúpiť do diela a vytvoriť architektúru šitú na mieru ľudským proporciám. Zapojenie celého tela do kresby prináša odlišné moduláciu a estetiku. Projekt dokumentuje dva prístupy k tvorbe a dáva ich do vzájomného vzťahu. Porovnaním klasických modelovacích a kresliarskych softvérov s virtuálnou realitou poukazuje na dôležitosť tela v procese tvorby dizajnéra.

  • ateliér 116, transport dizajn VŠVU- Volkswagen Iconic

Vystavujúci: Mário Nôta, Michael Wolf, Lukáš Červenec, Laura Šunová, Tomáš Jančarík, Vladimír Boroň, Michal Gajdoš, Volodya Sergachov , Jaroslav Kormanec

V projekte Volkswagen Iconic dizajnéri reagovali na požiadavku vytvoriť nadčasové dizajnérske dielo.Rozličným prístupom k termínu „Ikona“ generovali nové tvary a nápady, ktoré reflektujú ich víziu pre firmu Volkswagen. Vzťah nových technológií a znalosť ľudských emócií či potrieb, pretavili mladí dizajnéri do kreatívnych konceptov. Autorom sa podarilo navrhnúť dopravné prostriedky, ktoré v sebe majú potenciál stať sa ikonickým produktom svojej generácie. Projekt zaujme najmä rôznorodými výstupmi, od áut cez interiérové štúdie po návrh hydrofoilu.