parallel area // DIGIT workshop

DIGIT workshop

5. – 9.6. / Michalská 5 vo dvore na terase.

Aj keď by sa podľa názvu mohlo zdať, že ide o prácu v digitálnom médiu, nie je to celkom tak. Digit môže predstavovať i prst, ruku, či  končatinu. Projekt predstavuje sériu workshopov, kde študenti Katedry Dizajnu VSVU prehodnocujú vzťah analógového a digitálneho média. Táto časť workshopu predstavuje prácu s drevom a s rukodielnymi postupmi. Projekt je financovaný z grantu Nadácie Tatrabanky.

5. – 7.6. sa môžete prísť pozrieť na proces a keď prídete 8. a 9.6. uvidíte vystavené výsledky workshopu. Workshop vedie Martin Franzen, doktorand na Katedre dizajnu VŠVU v Bratislave.