parallel area / Lucia Gamanová

Lucia Gamanová ŠPERK AKO NIEČO

Galéria NOVA / 3.6. – 31.7. 2019 o 18:00

Kurátorka výstavy: Naďa Kančevová

Realizáciu výstavy podporila nadácia Tatra Banky a firma JUTEX.

Vo svojej diplomovej práci skúmam hranice momentu prepojenia šperkového objektu s inštaláciou výstavy. Snažím sa vysvetliť, čo pre mňa ako grafickú dizajnérku znamená šperk a ako vnímam hodnotu materiálu, ktorý sa v tomto médiu používa. Nepriladám dôležitosť obsahu ani koncepcii výstavy ale hľadám ich ideálne súznenie. Diváka tak staviam do role bádateľa, ktorý si kladie otázky.

Špeciálnu pozonosťvenujem nájdeným diskvalifikovaným odpadovým predmetom, ktoré sú hlavnou substanciou mojej zbierky, a ktoré častokrát neviem identifikovať. Tieto predmety nevyhnutne sprevádza akcia, počas ktorej mapujem trasu a zaznamenávam svoj pohyb. Práve ten, bude reprezentovať inštalácia výstavy.

Lucia Gamanová svoje prvé dva roky štúdia na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre intermédií a multimédií v ateléri Transpraxis (art/social justice/culture) u Szabolcs Ernö Kiss-Pála a Nóry Ružičkovej. Svoj bakalársky titul získala na Katedre vizuálnej komunikácie v ateliéri 303 u Pavla Chomu a Marcela Benčíka. Počas bakalárskeho štúdia absolvovala štúdijny pobyt v Krakove na Akadémii Jána Matejka a ročnú internú stáž na Katedre úžitkového umenia v ateliéri S+M+L_XL – Kov a šperk u Karola Weisslechnera, Kristýni Španihelovej a Matúša Cepku. Praktickú časť diplomovej práce prezentuje medziodborovo, na Katedre vizuálnej komunikácie (v ateliéri Priestor u Pavla Chomu a Marcela Benčíka) a na Katedre úžitkového umenia (v ateliéri S+M+L_XL – Kov a šperk u Karola Weisslechnera, Kristýni Španihelovej, Maji Nepšinskej a Matúša Cepku).